Minimale Par

Meningsfuld Intervention

LYT OG FIND - Fang den

Deltagere: 1 voksen og x antal børn (Tip... Spil evt. med flere børn, der har forskellige udtalevanskeligheder. Giv dem kort, der passer til deres vanskelighed.)

Mål og indhold: At barnet genkender ordene og svupper alle billedkort.

I skal bruge: 3-5 ordpar (i alt 6-10 billedkort) - Svupper

 

  1. Fordel billedkortene på bordet med billedsiden opad.
  2. Den voksne benævner et billedkort.
  3. Barnet svupper det nævnte billedkort. Er der flere børn med, skiftes de til at svuppe.
  4. Anvend feedback
  5. Barnet får billedkortet og den voksne benævner et nyt billedkort.
  6. Fortsæt indtil barnet har svuppet alle kortene.

 

---------------------

SIG DET SELV - Klaphat

Deltagere1 voksen og x antal børn

Mål og indholdAt barnet udtaler ordene, så medspillerne genkender dem. Vinderen er den spiller, der får flest stik.

I skal bruge2 x 3-5 ordpar (i alt 12-20 billedkort)


  1. Fordel alle billedkortene på bordet med billedsiden nedad.
  2. Hver deltager trækker 3 - 5 vilkårlige billedkort fra bordet og lægger dem foran sig med billedsiden opad (der spilles med “åbne” kort).
  3. Får man et stik (2 ens), lægges stikket til side.
  4. Første deltager vælger et af sine billedkort, peger på det og spørger en medspiller, om vedkommende har samme billedkort - fx: Har du “ko”?
   1. Har medspilleren billedkortet, afleverer han/hun det til spørgeren. Stikket lægges til side og spørgeren får en tur mere.
   2. Har medspilleren ikke billedkortet, siger han/hun: Klaphat. Spørgeren trækker et billedkort op, lægger det i rækken og turen går videre.
  5. Anvend feedback.
  6. Løber en spiller tør for billedkort, skal han/hun trække et nyt op.
  7. Spillet fortsætter, indtil der ikke er flere billedkort på bordet. Spilleren med flest stik vinder spillet.

Tip... Giv ALTID barnet det billedkort, som svarer til barnets udtale. Herved oplever barnet, at det gør en forskel, hvordan ord udtales.


Tip... Spørg ALTID - også selvom man kan se, at medspilleren ikke har det efterspurgte billedkort. Det er de mange forsøg på at sige ordene højt, der er vigtigt!  


--------------------

Perception/Produktion

GENTAG - 1,2,3 NU!

Deltagere1 voksen og 1 barn

Mål og indholdAt barnet bruger den rigtige lyd, når han/hun gentager ord. At spillerne finder og viser de samme kort.

I skal bruge2x5 billedkort med mållyden (i alt 10 billedkort)


  1. Fordel billedkortene så begge spillere har 5 ens billedkort.
  2. Spillerne holder billedkortene, så medspilleren ikke kan se dem.
  3. Den voksne vælger et af sine billedkort, lægger det på bordet med billedsiden nedad og benævner billedet (fx “kop”)
  4. Barnet vælger det tilsvarende billedkort (“kop”) blandt sine egne, lægger det på bordet med billedsiden nedad og benævner også billedet (“kop”)
  5. Anvend feedback og stikord til hvor og hvordan lyden laves.
  6. Spillerne siger “1,2,3 NU!”, vender billedkortene på samme tid, og ser om de er ens.
  7. Anvend feedback
   1. Er de 2 billedkort ens lægges de til side.
   2. Er de 2 billedkort ikke ens lægges de tilbage blandt deltagernes øvrige billedkort.
  8. Herefter gentages med et nyt billedkort.
  9. Fortsæt indtil alle billedkort er brugt.

 

--------------------


SIG ORD SELV - Detektiv

Deltagere1 voksen og x antal børn

Mål og indholdAt barnet bliver mere sikker i sin udtale. Barnet skal finde de rigtige billedkort.

I skal bruge2x5 billedkort med mållyden (i alt 10 billedkort) - 1-5 bombekort (kan udelades)


  1. Billedkortene fordeles i to ens bunker.
  2. Barnet får den ene bunke og lægger billedkortene foran sig på en række med billedsiden nedad (spilles der med bomber blandes de med barnets billedkort).
  3. Den anden bunke lægges på bordet med billedsiden nedad.
  4. Den voksne vender det øverste billedkort i bunken, viser det til barnet og spørger: Hvad skal du finde? (fx “ko”).
  5. Barnet svarer “ko”.
  6. Barnet vender et af sine kort om.
   1. Er billedkortet det samme (“ko”), siger barnet “ko” og lægger stikket til side.
   2. Er billedkortet et andet (fx “kø”), siger barnet “kø”, lægger billedkortet tilbage foran sig og vender et nyt. Fortsæt indtil barnet får et stik.
   3. Spilles der med bomber: vender barnet en bombe slutter turen og bomben lægges tilbage foran barnet med billedsiden nedad.
  7. Anvend feedback.
  8. Den voksne vender igen et billedkort fra bunken og spørger: “Hvad skal du finde?”
  9. Fortsæt indtil barnet har fået alle stik (og barnet kun har bomberne tilbage på bordet)