Spillevejledning til P.O.P.T. forløb

 DOWNLOAD KOMPLET VEJLEDNING (PDF)

 

P.O.P.T. forløb
I et komplet P.O.P.T. forløb skal du igennem en forøvelse og 3 faser.
  
 
 
 
  

Lydene i Fronting/Backing
I P.O.P.T. arbejder man med mål- og erstatningslyde på samme tid
 
  
  
 
  
Fasekort
Giver dig de lyde og nonord, du skal bruge på alle niveauer i fase 1 og 2
 
  
  
  
 
Forøvelse
Barnet skal vurdere, om det ord, den voksne siger, er et rigtigt eller et forkert ord.
 
  
  
  
 
Fase 1
Målet er at styrke barnets evne til at skelne sproglyde fra hinanden.
 
  
  
  
 
Fase 2
Barnet skal gentage enkeltlyde og stavelser efter den voksne har sagt dem højt.
 
  
  
  
 
Fase 3
Barnet skal vurdere hvilken lyd, der indgår i billedet på billedkortet og sige ordet højt.