Fase 1: Lyt  

Målet er at styrke barnets evne til at skelne sproglyde fra hinanden. Barnet lytter til forskellige lyde/ord, som den voksne siger højt. Barnet skal herefter vurdere, hvilken lyd det er/hvilken lyd, der er med i ordet.
Barnet skal/behøver ikke sige noget.

Fase 1 består af 7 niveauer, der går fra fonem til realord. Følg niveauerne og øg sværhedsgraden når barnet identificerer ca. 80% af lydene korrekt (f.eks: barnet vurderer 18 ud af 20 lyde rigtigt i fase 1.1. og I går derfor videre til fase 1.2).

Her kan du se rækkefølgen for de 7 niveauer.

Her kan du se rækkefølgen for de 7 niveauer.

 
 
frontingbacking_lydsymboler.jpg

Start med at...

Tale med barnet om lydene og lydsymbolerne. 

Hvordan lyder de, hvor/hvordan laver man lydene, hvad er forskellen på lydene, hvad viser lydsymbolerne osv.
Introducér et par lyde ad gangen og gå først i gang med aktiviteterne, når barnet er fortrolig med både lyde og lydsymboler.
 


Aktivitet 1 - kan bruges på alle 7 niveauer

frontingbacking_fasekort.jpg

Du skal bruge: 
Lydsymbolkort - Fasekort: Fase 1, niveau 1-6 (billedkort: Fase 1, niveau 7) - Træklodser

 1. Læg lydsymbolkortene foran barnet.
 2. Den voksne siger lyd eller nonord fra fasekortene (eller realord fra billedkortene).
 3. Barnet lytter og peger/lægger en træklods på det lydsymbolkort, der passer til den hørte lyd. 
 4. Udpeger barnet et forkert lydsymbolkort, siger du f.eks: “den, du peger på siger /k/ /k/- prøv igen at hør den lyd, jeg siger: /t/ /t/”.
 5. Fortsæt indtil barnet udpeger det rigtige lydsymbolkort.
 6. Den voksne siger en ny lyd eller et nonord fra fasekortet (eller realord fra billedkortene) og proceduren gentages

Aktivitet 2 - kan bruges på alle 7 niveauer

frontingbacking_spilleplade.jpg

Du skal bruge:
Lydsymbolkort - Fasekort: Fase 1, niveau 1-6 (billedkort: Fase 1, niveau 7) - Spilleplade - Spillebrikker

 1. Læg spillepladen på bordet og placer spillebrikkerne på træstubbene (med lydsymbolet opad).
 2. Den voksne siger lyd eller nonord fra fasekortene (eller realord fra billedkortene).
 3. Barnet lytter og flytter brikken med det rigtige lydsymbol ét felt frem.
 4. Flytter barnet en forkert brik, siger du f.eks: “den, du peger på siger /k/ /k/- prøv igen at hør den lyd, jeg siger: /t/ /t/”.
 5. Fortsæt indtil alle brikker er kommet over på bredden på modsatte side.

Se videoguides til de 2 aktiviteter i fase 1