Fase 2: Gentag  

Barnet skal gentage enkeltlyde og stavelser efter den voksne har sagt dem højt.

Fase 2 består af 2 niveauer, der går fra fonem til stavelser. Så snart barnet producerer enkeltlydene rimeligt sikkert, går I videre til stavelserne. Så snart lydene produceres rimeligt sikkert i stavelser, fortsætter I til fase 3.

frontingbacking_fase2.jpg
 
 

Aktivitet 1 - kan bruges til begge niveauer i fase 2

Du skal bruge:
Fasekort: Fase 2, niveau 1-2 (til enkeltlyde bruges samme fasekort som i Fase 1, niveau 1)
Træklodser                  

 1. Sæt et valgfrit antal træklodser frem på bordet.
 2. Den voksne peger på én træklods ad gangen og siger samtidig en lyd/stavelse fra fasekortene (fire træklodser = fire gentagelser. F.eks: “ki ki ki ki”).
 3. Barnet gentager mens han/hun peger på træklodserne.
 4. Træklodserne fjernes og et nyt antal stilles op.
 5. Proceduren gentages med en ny lyd/stavelse.

Aktivitet 2 - kan bruges til begge niveauer i fase 2

Du skal bruge: 
Lydsymbolkort - Spilleplade - Spillebrikker - Lydsymbolterning - 1-2-3 terning

 1. Læg spillepladen på bordet og sæt spillebrikkerne med lydsymbolerne opad på træstubbene.
 2. Lad barnet slå med både lydsymbolterning og 1-2-3 terning. Arbejdes der ikke med n og ŋ kan barnet frit vælge en anden lyd (k g t d), hvis lydsymbolterningen lander på n eller ŋ. 
 3. Den voksne siger den lyd, som lydsymbolterningen lander på, det antal gange, som 1-2-3 terningen viser. F.eks: lydsymbolterningen viser “kung fu lyden” og 1-2-3 terningen viser 2. Den voksne siger ”kung fu lyden” to gange: /k k/.
 4. Barnet gentager efter den voksne og rykker brikken med “kung fu lyden” to felter frem (det antal felter som 1-2-3 terningen viser).
 5. Spillet slutter, når alle lydsymbolbrikker er nået over på den anden side på bredden.

Aktivitet 3 - kan bruges til begge niveauer i fase 2

TIP: hvilken træstub, I starter på, afhænger af, hvor langt et spil, I ønsker at spille. Vil I spille et langt spil, sættes spillebrikkerne på træstubben foran stenene. Vil i spille et kortere spil, sættes spillebrikkerne f.eks på træstubben foran broen

Du skal bruge:
Spilleplade - Spillebrikker (er I to, der spiller, bruges to spillebrikker. Er I tre, bruges tre spillebrikker osv). - Lydsymbolterning - 1-2-3 terning

I denne aktivitet går I “slangegang” henover spillepladen og bruger skildpadderne som felter.

 1. Læg spillepladen på bordet og sæt jeres spillebrikker på én af træstubbene med lydsymbolet nedad.
 2. Barnet slår med 1-2-3 terningen.
 3. Den voksne siger en lyd/stavelse fra fasekortet det antal gange, som terningen viser (f.eks: terningen viser 3 og den voksne siger “ ky ky ky”).
 4. Barnet gentager og rykker sin brik det antal felter, 1-2-3 terningen viser.
 5. Den voksne slår med terningen og  siger en lyd/stavelse det antal gange, som terningen viser. 
 6. Den voksne beder barnet gentage, mens brikken flyttes (sig f.eks: “kan du gentage, mens jeg flytter min brik?”).
 7. Den, der først får sin brik hen til skattekisten, vinder.

Se videoguides til de 3 aktiviteter i fase 2