Fase 3: Sig det selv

Barnet skal kigge på et billedkort, vurdere hvilken lyd, der indgår i billedet på billedkortet, udpege lyden på lydsymbolkortet og derefter udtale ordet med den rigtige lyd.

 
 
frontingbacking_lydsymboler.jpg

Barnet udpeger det rigtige lydsymbolkort men har en upræcis udtale:
F.eks: barnet vælger “kung fu lyden” og siger: “det er en tam”. Den voksne siger: “ja det er nemlig en kam”).

Barnet vælger et forkert lydsymbolkort:
F.eks: Barnet ser på billedet af en kam, og peger på “toglyden” (/t/). Den voksne tager billedkortet, holder det på skift foran hvert lydsymbolkort og udtaler ordet med de forskellige lyde (f.eks: “Er det en “tam, dam, gam, kam eller nam”?). Den voksne spørger barnet: “hvilken lyd tror du, det er?”


Aktivitet 1 "Vendespil"

frontingbacking_vendespil.jpg

Du skal bruge:
Lydsymbolkort  - 2 sæt billedkort         

 1.  Læg lydsymbolkortene foran barnet.
 2. Brug begge sæt billedkort. Læg min. 5 par (2x5 ens billedkort) på bordet med bagsiden opad. 
 3. Barnet vender et billedkort, udpeger lydsymbolkortet for den lyd, der indgår i billedet på billedkortet og siger ordet med den rigtige lyd.
 4. Vælger barnet et forkert lydsymbol, eller er udtalen upræcis, følges ovenstående “Tips til respons”.
 5. Herefter vender barnet et billedkort mere, og proceduren gentages.
 6. Vender barnet to identiske billedkort, får han/hun stikket og må prøve igen. 
 7. Herefter er det den voksnes tur, og proceduren gentages.
 8. Spillet er slut, når der ikke er flere billedkort tilbage. Den med flest stik vinder spillet.

Aktivitet 2 “Find kortene”

TIP: Hvor mange gange barnet skal sige hvert ord, kan eventuelt bestemmes ved at slå med 1-2-3 terningen.

Du skal bruge: 
Lydsymbolkort - 1-10 billedkort - Træklodser

 1. Gem 1-10 billedkort i lokalet og læg lydsymbolkortene på et bord med forsiden opad. 
 2. Sæt træklodser frem på bordet svarende til det antal kort, der er gemt.
 3. Barnet finder ét billedkort ad gangen og tager det med hen til lydsymbolkortene.
 4. Barnet vurderer hvilken lyd, der indgår i ordet og udpeger lydsymbolkortet.
 5. Barnet siger ordet med den rigtige lyd. 
 6. Er den valgte lyd korrekt, får barnet en træklods og finder næste kort. Udpeger barnet en forkert lyd, følges ovenstående “Tips til respons”.
 7. Aktiviteten slutter, når barnet har fundet alle kort og fået alle træklodser.

Se videoguide til 1 aktivitet i fase 3