Gratis materialer til download

Barnets dagbog
I en tid, hvor strukturer og rutiner er brudt og ændret, er en god aktivitet at hjælpe dit barn med at skrive dagbog. Dette hjælper barnet med at holde fast i de positive historier og oplevelser fra de lidt anderledes hverdage.

Dagbogs aktiviteter har flere gode sproglige gevinster. Barnet styrker dets evne som historiefortæller, og styrker opmærksomheden på skrift og bogstaver.

I kan printe dagbogssiderne så dit barn kan tegne, skrive, klistre billeder, klippe udklip og sætte blade, tang eller alle mulige andre ting ind, der viser, hvad I har lavet


Hent barnets dagbog


Historiefortælling i fokus
Historiefortælling giver barnet mulighed for at fortælle om oplevelser - både noget, der er sket, noget, der sker lige nu og noget, barnet forestiller sig, kommer til at ske i fremtiden. Historiefortælling gør barnet i stand til at fortælle om sine egne oplevelser - ud fra sit eget perspektiv. Historiefortælling er lige fra barnets tidligste fortællinger som f.eks. "Se - bold hopper" til det store barns fortællinger om oplevelser i skolen, handlinger i lege, film og meget andet. Historiefortælling kan sker hvor og når som helst

 


Hent historiefortælling i fokus


Digitale medier i fokus
Der er mange gode muligheder for at støtte dit barns sprog via digitale medier. Vel og mærke så længe, der tages udgangspunkt i interaktionen mellem dig og dit barn. Det betyder, at der er sproglige gevinster at hente, hvis du involverer dig i digitale aktiviteter sammen med dit barn

Når digitale redskaber bruges som en samværsaktivitet, er der gode muligheder for sproglige opdagelser og erfaringer

 


Hent digitale medier i fokus


Rim i fokus
Opmærksomheden og forståelsen af sprogets forskellige lyde er en vigtig forudsætning for at bruge lydene rigtigt i sproget - både i forhold til tale og til skrift.

Når I rimer, skærpes børns opmærksomhed på sprogets lyde, og hjælper dem dermed til et godt fundament for læse- og skriveaktiviteter. Det er ikke så vigtigt, hvordan eller hvornår I rimer - det vigtige er, at aktiviteten er sjov og, at I gør det sammen.

At lege med rim er altså med til at styrke børnenes forudsætninger for læse- og skriveudviklingen - samtidig med at mange børn synes, det er sjovt.

 


Hent rim i fokus


Sprogforståelse i fokus
En god sprogforståelse hjælper børn med at forstå beskeder i hverdagen, og de får nemmere ved at forstå, hvad der sker i forskellige lege og sociale begivenheder. Dermed får børnene også lettere ved at reagere/handle på beskeder, spørgsmål og opfordringer

HUSK, at sproglig understøttelse ikke er undervisning, men en måde at præsentere barnet for ny sproglig viden i naturligt samvær i dagligdagen.

 


Hent sprogforståelse i fokus


Bogstavkendskab i fokus - “bag et bogstav”
Hvis du har børn i førskolealderen, er det en god ide at have fokus på bogstaver med en legende tilgang, hvor alle sanser sættes i spil. Børnene kan bruge denne nysgerrighed, når de begynder at beskæftige sig med læsning og skrivning.

Ved at bage børnenes navne ud af bolledej, får børnene arbejdet med bogstavernes former samtidig med, at de har brugt deres sanser og styrket deres finmotorik.

 


Hent "bag et bogstav"

Skriv en kommentar

Se alle blogs

Materialer til Brobæklunden

Med opgaverne og materialerne her på siden kan du sammen med børn i dagtilbud og skole blive klogere på naturens nedbrydningsprocesser. Brug materialerne til at tale om nedbrydning, løs opgaverne og få derved et godt fundament for en rigtig god og lærerig oplevelse sammen i Brobæklunden.

Talepilotens lydsymboler

Talepiloten er vores app, som styrker børns evne til at skelne sproglyde. Talepiloten er baseret på den anerkendte metode P.O.P.T til at hjælpe børn med fonologiske vanskeligheder (udtalevanskeligheder). Du kan læse mere om app’en her, hvor du også kan købe licens til at bruge app’en. Hvis du som logopæd køber licens til Talepiloten via os, tilbyder vi at oprette adgang til forældre, så de kan arbejde videre derhjemme - uden beregning.