Kreative udtryk - en af vejene ind i tidlig literacy

Tidlig literacy handler om børns tidlige møder med skriftsproget og deres erfaringer med, hvad skrift kan bruges til. De tidligste literacy erfaringer får børn blandt andet i hjemmet, samt dagtilbuddet og der findes et væld af muligheder for at understøtte disse tidlige erfaringer, så vejene ind i skriftsproget bliver meningsfulde og interessante for det enkelte barn. 

Vi kan som omsorgspersoner og pædagogiske praktikere hjælpe børnene til at blive fortrolige med skrift, inden de når skolealderen og skal deltage i mere formelle undervisningsformer. Børn har forskellige interesser, og det gælder om at være alsidig i sin tilgang til tidlig literacy, hvis man ønsker at motivere en bred gruppe af børn i dagtilbudsalderen til at udforske skriftens magi. Med det for øje har vi lavet en lille serie af blogindlæg, hvori vi fremhæver forskellige praktiske ideer, som kan bidrage til at skabe et inspirerende og motiverende literacy-miljø i hjem og dagtilbud.

At børn selv har mulighed for at tegne og skrive er en vigtig forudsætning for deres tidlige literacy erfaringer. Når børn selv producerer tegninger, billeder, skrift og i det hele taget er kreative med forskellige materialer, får de en begyndende fornemmelsen af, at det er muligt at udtrykke sig gennem brug af forskellige værktøjer. Det kan diskuteres, hvorvidt man direkte kan sige, at små børns første kreative erfaringer er tidlige literacy erfaringer, men lysten til at udtrykke sig kreativt, lægger i hvert fald et godt fundament for børnenes senere erfaringer med at udtrykke sig gennem skrift, tegn, billeder og symboler. Det er ikke alle børn, der drages af at sidde stille og fordybe sig i kreative aktiviteter. Det er derfor en god idé at være opmærksom på, at børnene får en bred vifte af muligheder for kreative aktiviteter - både noget for dem med fart på og noget for de mere stille børn.

Når børn skal inspireres til at udtrykke sig via forskellige værktøjer, er det muligt at gå to veje. Den ene vej tager udgangspunkt i alle de materialer, der målrettet motiverer børn til at bruge skrift i konventionel forstand - det vil sige materialer, som motiverer børn til at skrive med bogstaver på måder, som vi kender det fra vores voksen-verden.

Derudover åbner den anden vej mulighed for at motivere børn til at udtrykke sig gennem brugen af forskellige farver, billeder og tegnestile og på den måde få erfaringer med de potentialer, der ligger i formidling gennem et bredt udvalg af tegn, billeder og symboler. Begge tilgange rummer potentialer for literacy erfaringer og udvikler børns evner til at bruge forskellige værktøjer til at udtrykke sig med.

Herunder giver vi konkret inspiration til materialer og værktøjer, der fremmer muligheden for, at børn kan få literacy erfaringer - både i hjemmet, dagtilbuddet og dagplejen.

 

Skriveredskaber til de mindste

De skrive- og tegneredskaber, vi gør tilgængelige, skal være alderssvarende, så børnene kan håndtere dem motorisk. På den måde skaber vi mulighed for, at børnene får en succesoplevelse, første gang de forsøger sig med at sætte mærker på papir. 

Til helt små børn er det muligt at købe ægformede, giftfri farvekridt, der både er lette at holde om og samtidig ikke er skadelige at “smage” på. Til de mindste er det også en god idé at sætte papir eller andet materiale, der skal males på, fast til bordpladen (med fx tape), så det ikke rykker rundt, når børnene sætter deres mærker på papiret.

 

Gratis Postkort

Gratis postkort kan findes mange steder og udgør en glimrende motivationskilde for især de ældre børnehavebørn, der er blevet opmærksomme på de voksnes skriftkulturer. Alene det, at postkort er tilgængelige til fri afbenyttelse, kan motivere børn til at skrive - enten med deres “egen” skrift, tegninger, eller ved at bruge enkelte af alfabetets bogstaver - eller lidt af det hele. Postkort virker motiverende, da barnet skriver til “en vigtig anden”, når han/hun skriver på kortet. Alene det - at have nogen at skrive til - skaber skrivelyst. 

 

Til og fra kort

Til og fra kort er en anden god motivationskilde, der inspirerer børn til at skrive navne på nære og kære personer. Det giver mening for børnene at bruge kortene til konkrete formål - f.eks. mor skal have en gave, og jeg bruger skrift til at fortælle, at gaven er til hende. Om barnet selv skriver, laver tegn, tegner, eller ser en voksen skrive er ikke så vigtigt. Erfaringen ligger i, at det lille kort kan bære et budskab, som kan bruges til noget.

 

Papir med linier

Bare det - at have linieret papir tilgængeligt for børnene - inspirerer til at bruge skrift og tegn, der minder om den måde, hvorpå voksne skriver. 

 

Postkasser til forældre

Mange børn laver noget kreativt i løbet af dagen, som de gerne vil vise til deres forældre. Det kan derfor være en idé at sætte “postkasser” op på børnenes pladser, så særlige tegninger, perleplader eller andre kreative produktioner, der bærer budskaber, ikke bliver væk, men rent faktisk når deres modtager. “Postkasserne” kan være plasticlommer, stofposer eller andet, der på en eller anden måde er sat fast på barnets plads eller i garderoben.

 

Skriv og tegn - ude og inde

Det er ikke kun indendørsaktiviteter, der rummer mulighed for, at børn kan udtrykke sig gennem skrift og tegn. Legepladsen er et glimrende sted til udfoldelse af kreative aktiviteter. Simple aktiviteter som at skrive eller tegne med pinde i sand og grus kan begejstre og motivere aktive udendørs-typer til kreative eksperimenter - f.eks. kan navne skrives med mudder eller formes i sne. Naturmaterialer som sten, grankogler og nødder er generelt gode til at skrive med og til at danne forskellige udtryk.


Børns kreative udfoldelsesmuligheder udgør altså en vigtig del af deres adgang til tidlige literacy erfaringer. Ved at give børn adgang til et bredt udvalg af inspirerende, kreative materialer og samtidig bruge materialerne sammen med børnene kan vi som voksne være sproglige rollemodeller og på den måde hjælpe børnene på deres veje ind i tidlig literacy.

 

Vil du have mere viden og inspiration?

Hvis du gerne vil have mere viden og inspiration i forhold til tidlig literacy kan vi anbefale følgende bøger og artikler:

Brostöm, S. & Jensen, S. A. (2012). Skrivning som en del af legende læring og lærerig leg: Literacy pædagogik i børnehaven? Madsbjerg, S. & Friis, K. Skrivelyst i børnehaven. Forfatterne og Dansk Psykologisk Forlag A/S. S 25 – 37.

Fast, C. (2007). Literacy – i familie, børnehave og skole. Århus: Forlaget Klim

Hagtvet, B. E. (2002). Skriftsprågsstimulering. Tale og skrift i førskolealderen. Oslo: Cappelen 

Hagtvet, B. E. (2012). Skrivelyst og læring i børnehaven? S, Madsbjerg & K, Friis. (red.). Skrivelyst I børnehaven. Forfatterne og Dansk Psykologisk Forlag A/S. S. 47 – 69.

Hopperstad, M., Semundseth, M., & Lorentzen, R.T. (2009). Hvilke interesser synes å motivere femåringer til å skrive i barnehagen?. Tidsskriftet FoU i praksis. Nr. 3 (2). S. 45–63

Knudsen, M. (2018). Grib skriften! - I dagtilbuddets børnefællesskaber. Dafolo

Lorentzen, R.T. (2009). Den tidlege skriveutviklinga. J. Smidt (red.) (3. Ed.). Norskdidaktikk – ei grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. S. 113-134

 

Skriv en kommentar

Se alle blogs

Husk! At følge med i udviklingen.

Hvorfor? Én af de vigtigste overvejelser i undervisningen er, hvorvidt den igangsatte indsats har en effekt eller ej. Har indsatsen ikke en effekt...

Det grimme sprog

Dit barn har brug for et godt sprog for at klare sig i verden. En del af det gode sprog er at kende betydningen af forskellige ord, og at vide hvo...