Hvad er DLD?
DLD står for “Developmental Language Disorder” - på dansk “udviklingsmæssig sprogforstyrrelse” og betyder at barnet/den unge/den voksne har vanskeligheder med at lære og med at bruge sprogfærdigheder. Det kan komme til udtryk såvel i sprogproduktionen som i forståelsen af det talte og skrevne sprog - både ift generelle sproglige beskeder og fagsprog.

DLD kan ofte være en “usynlig” forstyrrelse, da børnene typisk overvinder udfordringerne med deres produktion af sproget (bl.a. udtale samt sætningsopbygning) i en relativt tidlig alder. Større børn/unge med DLD kan derfor have et talesprog, som er upåfaldende, men dette til trods stadig have svært ved at forstå det andre siger, og det kan stadig være udfordrende for dem at lære nye sproglige færdigheder og nye ord.

Få mere viden om DLD i vores webinar “Hvad er DLD?”, som du finder her.

Hvordan kommer DLD til udtryk?
Børn med DLD kan opleves som ukoncentrerede og de kan have svært ved at:

  • …forstå beskeder og instruktioner
  • …besvare spørgsmål
  • …lære og huske nye ord
  • …sætte ordene rigtigt sammen til sætninger
  • …læse og skrive
  • …forstå det han/hun læser
  • …fortælle historier (narrativer)
  • …lege med andre

Vi kan altid gøre noget…
Børn med DLD har ikke lavere intelligenskvotient end andre børn - de har bare brug for at lære sproget på en anden måde og behov for støtte, når det kommer til at bruge og forstå sproget. Her er der heldigvis mange ting, vi kan gøre for at støtte.

Er du bekymret for et barns sproglige og/eller adfærdsmæssige udvikling, er det altid en rigtig god idé at tage kontakt til en logopæd, som kan hjælpe med at blive klogere på barnets udfordringer og hjælpe både barn og barnets omgivelser bedst muligt videre. Ud over det er der en række ting, du kan være opmærksom på i din daglige interaktion med barnet:

Sørg for at have barnets opmærksomhed: vær i øjenhøjde med barnet, når du gerne vil give en besked sørg for øjenkontakt og brug gerne barnets navn, når du henvender dig.

Brug kun de ord der er brug for: Når du taler med et barn med DLD, er det en god idé at bruge relativt korte, simple sætninger - når det er muligt. Tal også gerne lidt langsommere end du gør normalt - det gør det lettere for barnet at bearbejde det, du siger.

Se, mærk, tegn, og vis det du siger: Understøt meget gerne det, du siger, visuelt. Du kan bruge piktogrammer, konkreter, billeder, tegn, vise med din krop mm. Det er altid en god idé at inddrage så mange sanser som muligt, når børnene præsenteres for nye ord, begreber, koncepter o.lign. - og ikke kun ift. børn med DLD!

Opsummer med enkelt sprog: Når du har givet en forklaring, besked, instruktion eller lign. er det en god idé at afslutte med en opsummering, hvor du bruger simple og korte sætninger. Fortæl gerne hvor mange trin der er i den opgave barnet/børnene har fået.

Tal om nye ord: Det kan være en god hjælp for børn med DLD at tale om mange aspekter af nye ord - hvordan lyder det, hvilke ord betyder næsten det samme, kan man tegne ordet? mm.

Færre spørgsmål: Mange spørgsmål kan lægge pres på børn med DLD. Det kan derfor være bedre at kommentere på hvad der sker og hvad barnet laver - end at stille spørgsmål til det.

Vil du have banan eller æble: Du kan hjælpe børn med DLD ved at give valgmuligheder frem for at stille åbne spørgsmål. Det reducerer presset på barnet hvis du f.eks. spørger: “Vil du have banan eller æble?” frem for at spørge: “Hvad vil du gerne have at spise?”.

Tilføj et enkelt ord: Du kan på en fin måde bygge flere ord på barnets sprog ved at gentage og tilføje et enkelt ord til de sætninger, barnet siger. Siger barnet f.eks. “Bold hoppe” kan du sige “Ja, bolden hopper højt”.

Ret ikke - men gentag: Det er aldrig specielt motiverende at få at vide, at det man gør, er forkert - heller ikke for børn med DLD. I stedet for at rette på deres sprog er det derfor en bedre idé at gentage det de siger, men med den rigtige grammatik. Siger barnet f.eks. “Jeg gåede en tur” kan du sige “Ja det er rigtigt - du gik en tur”.

Undersøg barnets forståelse: Med nogle børn kan det være en god idé at give en besked og bagefter spørge barnet, hvad det var han/hun skulle gøre. Kræv ikke af barnet at han/hun skal genfortælle en lang detaljeret forklaring, men se om I sammen kan genfortælle hovedpunkterne.

Er du pædagog eller lærer, og er du interesseret i at blive klogere på DLD og/eller har du et barn, som du er bekymret for, er du altid velkommen til at kontakte os om oplæg, temadag og/eller privat logopædisk rådgivning. Vi glæder os til at høre fra dig på: kontakt@sprogeriet.dk

Læs mere her:
https://www.videnomlaesning.dk/aktuelt/nyheder/2020/overset-sproglig-vanskelighed/

https://radld.org/wp-content/uploads/2019/09/Fakta-om-Sproglig-Udviklingsforstyrrelse-DLD-Danish.pdf

https://dldandme.org/#what-is-dld

https://thedldproject.com/developmental-language-disorder-dld/

https://ican.org.uk/media/3349/ican_dld_guide_final_aug4.pdf

https://speechbloguk.com/10-strategies-to-support-children-with-dld/

Skriv en kommentar

Se alle blogs

Tidlig literacy hvad er det?

iteracy bliver ofte forbundet med læsning og skrivning, men dækker i virkeligheden meget bredere.  Literacy – hvad er det? Literacy bliver brugt t...