Et sikkert hit i forhold til at styrke børns sprog er højtlæsning

Der er absolut kun gode ting at sige om det at læse højt for sit barn...med mindre man er træt og stresset i højtlæsningssituationen. Det er nemlig nærværet og den fælles interesse omkring bogen, der skaber magien og perlerækker af sproglige læringsmuligheder for dit barn. Fordelene ved at læse højt med dit barn er mange, men her kommer nogle af de mest markante:

  • Læsning udvikler ordforråd og sprogforståelse: Når I ofte læser sammen udvikles barnets ordforråd. Alle mennesker bruger sproget forskelligt og børnebogsforfattere vil ofte bruge andre ord end dem, du selv bruger sammen med dit barn i hverdagen. Når de nye ord får liv gennem de forskellige historier i bøgerne styrker det barnets sprogforståelse og ordforråd - altså den måde hvorpå barnet får mening ud af de forskellige sammensætninger af ordene.

  • Højtlæsning styrker lysten til at læse mere: Når højtlæsning bliver et hyggeligt ritual mellem barn og voksen, vil barnet søge højtlæsningen og selv begynde at spørge efter at få læst bøger. Senere vil barnet i mange tilfælde overføre de positive oplevelser til glæden ved selv at kigge i bøger og senere at eksperimentere med læsning.

  • Højtlæsning styrker den tidlige literacy: Når du læser højt for dit barn, styrker du den tidlige literacy, det vil sige barnets vej ind i det at læse og skrive. Barnet får fornemmelsen af, at der gemmer sig historier bag bogstaverne, lærer at følge læseretningen, at høre historien færdig og lærer betydningen af ord som “side”, “bladrer” og “kapitel”.

  • Læsning styrker fantasi og leg: Når I læser historier, får barnet mulighed for at gå med ind i en forestillingsverden, hvor I sammen udforsker situationer, steder og begreber, som barnet ikke umiddelbart kender. På den måde styrkes barnets fantasi ved at I gennem historierne eksperimenterer med at forestille jer, hvordan det føles at være en anden, eller hvordan det er et opleve noget, som man ikke nødvendigvis selv har prøvet. Ofte kan man se historierne gå igen i børns leg, hvor de udlever de fortællinger, der optager dem.

Højtlæsning er relevant, både hvis dit barns sprog udvikler sig som forventet og hvis dit barn har sproglige udfordringer. Hvis dit barn har sproglige udfordringer, kan det være nyttigt at vide noget om, hvordan du kan få den optimale sprogunderstøttende effekt ud af højtlæsningen sammen med dit barn. Her er et par simple tricks, du kan huske, når I læser sammen. 

 

  • Forstå det I læser: Vær opmærksom på, om dit barn forstår det, I læser. Du kan med fordel holde små pauser, hvor du spørger ind til det, I lige har læst. Læser du højt med mindre børn, eller børn der ikke er så langt i den sproglige udvikling, kan det være fint at bede dem om at pege - f.eks: “Kan du huske, at drengen blev ked af det? Kan du pege på drengen, der blev ked af det?”. Læser du med større børn, eller børn, der er længere fremme i deres sproglige udvikling, kan du bede om at genfortælle lidt af det, I lige har læst.

  • Tal om nye ord: Vær opmærksom på ord, barnet ikke kender. Hvis du er i tvivl, om barnet forstår et ord, kan du spørge ind til, om barnet kender ordet. Nogle børn er nysgerrige og spørger selv ind til nye ord - andre skal have hjælp til at få vækket nysgerrigheden. Et stort mål er nået, hvis dit barn begynder at spørge ind til betydningen af nye ord! Vis din begejstring og svar altid på disse spørgsmål!

  • Lav paralleller og sammenligninger: Husk dit barn på de historier I læser, når I oplever noget i hverdagen, der kan minde jer om historierne - f.eks: “Det var ligesom i bogen om BOBBY, han blev også ked af det, da han skulle hentes, fordi han lige legede så godt”. På den måde kan børnene bruge historierne til at håndtere oplevelser i deres egen hverdag. Gengiv også gerne handlinger fra bøger, I har læst sammen, når I leger rolleleg.

 

BOBBY Bøgerne 

Alle bøger kan noget og alle bøger kan bidrage til sproget.

Men hvis du er nysgerrig på, hvordan du kan styrke alle områder af dit lille barns sprog gennem højtlæsning og samtidig få mere viden om de forskellige dele af sproget, er BOBBY Bøgerne måske noget for dig. BOBBY bøgerne er en bogserie for børn i alderen 1-3 år med masser af farverige naturtro billeder og historier, der vækker begejstring hos de mindste. Når du læser BOBBY med dit barn, stimulerer du automatisk 6 områder af barnets sprog:

sprogets lyde

ordforråd

sprogforståelse

grammatik

historiefortælling

kommunikative strategier

 

BOBBY bøgerne er for alle børn!

Både for børn, der udvikler deres sprog som forventet og for børn med forsinket sproglig udvikling. BOBBY Bøgerne er ikke undervisningsbøger, men derimod børnebøger med et indbygget sprogligt fokus. Læs mere om BOBBY og køb bøgerne på https://sprogeriet.dk/bobby-bgerne

Rigtig god læselyst

Kærlig hilsen Sprogeriet

Skriv en kommentar

Se alle blogs

Boost dit barns læselyst!

Dette indlæg handler om, hvad du som forælder kan gøre for at booste dit barns lyst til at tage vejen ind i læsningens og skrivningens verden, når...

Hvem er Bobby og hvad er det han kan

Sproglig udvikling for børn gennem leg og dialog med voksne Bobby materialet skaber læringsmuligheder for små børn gennem leg og samtale med voksn...