Udover at der i lovgivningen ligger en altoverskyggende grund til at sprogvurdere børn i dagtilbud og skole (er du interesseret, kan du læse mere om lovgivningen i Dagtilbudsloven), kan der være forskellige formål bag den enkelte kommunens beslutning om, hvornår og hvor ofte børn skal sprogvurderes. Resultaterne fra sprogvurderingerne kan give et indblik i, hvordan det generelt står til med børnenes sproglige udvikling - både på børne-, dagtilbuds- samt kommunalt niveau - og sprogvurderingerne kan være med til, at der igangsættes nye målrettede tiltag omkring børnenes sprog.

 

Et pædagogisk redskab mere end en test

For børn og pædagoger bliver sprogvurderingerne først direkte meningsfulde, når resultatet af børnenes sprogvurderinger åbner for pædagogiske handlemuligheder, der understøtter lige præcis det/de sproglige områder, som kommer børnene til gavn. I tilfælde, hvor et barn kommer i den “røde” kategori (“Særlig indsats”), skal kommunens logopæd støtte det pædagogiske personale i den sproglige understøttelse. I de tilfælde, hvor barnet lander i “gul” (“Fokuseret indsats”) eller “grøn” (“Generel indsats”) kategori, men stadig har brug for en sprogunderstøttende indsats, er det pædagogernes opgave at planlægge og varetage indsatsen.

Det er en vigtig pointe, at sprogvurderingernes vigtigste formål er at inspirere voksne til at understøtte børnenes sprog på en relevant og meningsfuld måde - og altså ikke at “pege på udfordringerne” hos det enkelte barn.  

 

Sprogvurdering - og sprogpædagogik

Der er et stigende samfundsmæssigt fokus på børnesprog generelt og mange pædagogiske praktikere har viden om emnet - enten i kraft af praksiserfaring, uddannelse eller efter-/videreuddannelse. Alligevel kan det være en stor styrke, at støtte sig op af en velfunderet værktøj, når de individuelle sprogindsatser skal planlægges og sættes i værk. Dette kan spare kostbar tid, som i stedet kan bruges sammen med børnene.

Når pædagogiske praktikere laver sprogindsatser i hverdagen på baggrund af sprogvurderinger, er der ikke tale om logopædiske/talepædagogiske indsatser eller “undervisning” i sprog - og det skal der heller ikke være! En sprogpædagogisk indsats kan med fordel bestå af en kombination af generel brug af sprogunderstøttende strategier i alle hverdagens situationer samt specifikke lege og aktiviteter med sprogligt fokus. Alt sammen elementer, der indgår som en naturlig del af hverdagen og er i tråd med de styrkede læreplaner og den traditionelle danske dagtilbudspædagogik.

 

SprogØen kan hjælpe på vej

SprogØen er Sprogeriets bud på et praktisk værktøj, der gør det nemt for pædagogiske praktikere at handle på en vurdering af børnenes sprog. Når du har et overblik over børnenes sproglige styrker og svagheder, kan du på SprogØen finde sprogpædagogiske lege, aktiviteter og materialer, som passer til de sproglige områder, hvor det enkelte barn/den enkelte børnegruppe har brug for støtte. SprogØen rummer sprogpædagogiske handlemuligheder rettet mod vuggestuen, børnehaven samt indskoling og understøtter således alle de aldersgrupper, der typisk bliver sprogvurderet.

 

OBS: SprogØen kan også sagtens bruges uafhængigt at sprogvurderinger og fungerer lige så godt som et inspirationsværktøj til den daglige sprogpædagogiske praksis.

Skriv en kommentar

Se alle blogs

Lærer børn noget af deres gaming?

Gaming er en stor del af mange børns hverdag og kan være en kilde til både bekymring og begejstring hos forældre og fagpersoner. Når det er sagt, så kan der måske gemme sig forskellige læringer i børnenes gaming? I det her blogindlæg stiller vi skarpt på de potentielle læringsmæssige og sproglige gevinster, som børnenes gaming (også) rummer.

Sprogforståelse - hvad er det?

Sprogforståelse er evnen til at skabe mening i det sprog, man hører. 

Sprogforståelsen omfatter f.eks. evnen til at forstå “budskaber”, når man hører længere sætninger og beskeder fra andre. Hvis man arbejder med børn, eller selv har børn, kan det godt betale sig at interessere sig for, hvordan det står til med børnenes sprogforståelse.

Når vi skal styrke og understøtte børns sprogforståelse, handler det om at hjælpe dem med at koble ord og sprog sammen med betydninger i hverdagssituationer.