Del 2: Udforskning af skriftens brug

En vigtig del af børn tidlige literacy erfaringer er deres oplevelser med, at skrift bærer en betydning, og at den kan bruges til forskellige ting. Børn udforsker i høj grad forskellige genstandes muligheder gennem leg - dette gælder også for skrift, tegn og symboler. Det er derfor en god ide at gøre det nemt for børn at integrere forskellige former for skrift, tegn og symboler i deres indbyrdes leg. 

Foruden legen er dagligdagens rutiner gode at tage afsæt i, når børn skal udforske, hvad skrift, tegn og symboler kan bruges til. Skilte og guides ved f.eks. WC eller puderum kan rumme anvisninger, som børnene godt kender, fordi de kender rutinernes gang og de gældende regler. De skriftlige - eller billedlige - anvisninger får mening gennem børnenes kendskab til rutiner samt regler, og på den måde får børnene mulighed for at opleve, at skrift og billeder kan formidle et budskab.

 

Skrift- og tegnbrug i leg

Gennem leg udforsker og bearbejder børn deres erfaringer med verden. Dette gælder også deres tidlige literacy erfaringer. Det er derfor en god ide at indrette børnenes foretrukne rollelegs-områder på en måde, så der er tegn, bogstaver og symboler, som let kan integreres i de forskellige lege, tilgængelige for børnene. 

 

Legekøkkenet

Legekøkkenet kan indrettes med kogebøger, opskrifter fra blade osv. Det er også muligt at lave sine egne opskriftbøger sammen med børnene ved at klippe opskrifter ud fra blade og lime det på papir og pap som limes/klipses/bindes sammen. Tom (og ren) emballage fra f.eks. morgenmadsprodukter kan bruges i legekøkkenet - de er gode, fordi børnene på forhånd ved, hvad der har været indeni og derfor interesserer sig for at lege med pakkerne. I legekøkkenet kan I også have en plakat med kostpyramiden. Det er spændende at observere, hvordan børn tolker pyramidens budskab (min egen dreng kom hjem og fortalte, at “man altså kun skal spise MEGET lidt fisk, men rigtig meget chili:-)).

 

Postkontor

At lege postkontor har åbenlyse potentialer for at få skrift og tegn integreret i rollelege. Der findes tider på året, hvor det er meget oplagt at inspirere til lege med post som omdrejningspunkt. Juletiden er et eksempel, hvor børnenes produktioner af ønskesedler kan være omdrejningspunkt for at lave breve. Brevpapir, linieret papir og konvolutter er alle genstande, som kan motivere børn til at producere skrift samt tegn, og julemanden er - som den vigtige modtager - den ultimative motivator. Lad børnene udtrykke deres ønsker gennem skrift, tegn og/eller billeder og lav evt. en postkasse ud af en papkasse eller lignende, hvor ønskesedlerne kan samles.

 

Oplevelsescontainer 

Børnene har forskellige oplevelser fra ferier og weekender sammen med deres pårørende. Når børn har været i zoo, i legeland, i teateret eller har besøgt et museum, har de ofte haft mulighed for at få en folder eller et kort med, som beskriver oplevelsesmulighederne på det sted, de har besøgt. I dagtilbuddet kan I lave en “oplevelsecontainer”, hvor I opbevarer sådanne foldere. På den måde får børnene mulighed for at medbringe “beviser” på deres oplevelser, hvilket støtter dem i deres verbale fortællinger om oplevelserne og samtidig sætter tekst og billeder på det, de har oplevet. 

 

Skilte på legepladsen

Rollelege foregår både inde og ude - og forskellige områder har forskellige muligheder for at bringe skrift, tegn og billeder i spil som en del af børns rollelege. Mange legepladser rummer blandt andet legehuse, benzintanke og/eller klatrestativer. Det er oplagt at lave skilte med forskellige tekster som “Benzintank”, “Supermarked”, “Fængsel” eller noget helt fjerde - alt efter hvad der interesserer børnene i den aktuelle børnegruppe. Større børn kan eventuelt være med til at male bogstaver og billeder på skiltene.

 

Få børnenes viden og oplevelser ned på skrift

Når det handler om at vise børn, hvad skiften kan bruges til, er det en god ide at lade børnene bidrage til formidlingen af dagligdagen - både i hjemmet og i dagtilbuddet. Lad børnene være med når I skriver dagbog til forældrene eller laver plancher, der fortæller om begivenheder og ture ud af huset. Lad børnene skrive og tegne som et supplement til de billeder I viser - eller lad dem komme med bud på, hvad de synes, der skal stå.

 

Guides i børnehøjde

Ligesom vi voksne orienterer os efter forskellige guides og anvisninger, når vi bevæger os rundt i dagligdagen, benytter børn sig også af det, hvis de får mulighed for det. Når børn orienterer sig efter guides, understøttes de visuelt i at handle på en bestemt måde. At orientere sig efter guides er dog et kulturelt fænomen og derfor en mulighed, som børn skal gøres opmærksomme på. Som voksne gør vi naturligvis bedst børn opmærksomme på guides ved at italesætte det over for dem - men vi kan også skærpe opmærksomheden ved at lade nogle guides, som giver mening i børnenes hverdag, være tilgængelige. Det kan f.eks. være guides til følgende:

 

Vask hænder

Det er muligt at lave en guide til, hvordan man vasker hænder. I kan enten bruge billedmateriale fra internettet eller tage billeder af “rigtige” børn, der vasker hænder trin for trin: 1) Sæbe på. 2) Gnide, skrubbe. 3) Skylle.

 

Puderums- Regler

Guides mes regler er en god idé i dagtilbuddet. Det er muligt at inddrage børnene i at lave disse “regel-guides”, så de får en ejerskabsfornemmelse og føler, at de er blevet hørt i processen. Puderummet er en arena, hvor der kan være brug for guides og regler, f.eks. Hvor mange må vi være? Er der optaget? Man må ikke hoppe fra vindueskarmen osv. 

 

Regler for oprydning

Guides for oprydning kan være en god idé i dagtilbuddet. Det kan f.eks. dreje sig om, at man skal lægge bøger på plads, når man har læst dem. Dette kan illustrere med en trin for trin guide med tegninger eller billeder af “virkelige” børn, der: 1) Tager en bog. 2) Læser en bog. 3) Sætter bogen på plads.

 

Sociale opfordringer

Det kan være en god ide sammen med børnene at lave billeder og guides, der viser, hvilke former for social adfærd, der værdsættes i børnehuset. Det kan f.eks. være guides, der opfordrer til at lave “stoptegn” i stedet for at slå, til at vinke farvel eller til at trøste andre, når de er kede af det. At lave visuelle “sociale guides”, åbner mulighed for at inddrage børnene i arbejdet med børnehusets sociale spilleregler og samtidig få reglerne tydeliggjort og gøre dem mere nærværende for børnene via tegn, billeder, symboler mm.

 

 

Vil du have mere viden og inspiration?

Hvis du gerne vil have mere viden og inspiration i forhold til tidlig literacy kan vi anbefale følgende bøger og artikler:

Christie, J.F. (1991): Play and Early Literacy Development. State University of New

York Press.

Brostöm, S. & Jensen, S. A. (2012). Skrivning som en del af legende læring og lærerig leg: Literacy pædagogik i børnehaven? Madsbjerg, S. & Friis, K. Skrivelyst i børnehaven. Forfatterne og Dansk Psykologisk Forlag A/S. S 25 – 37.

Fast, C. (2007). Literacy – i familie, børnehave og skole. Århus: Forlaget Klim

Brostrøm, S. Børns sproglige læring via leg

https://www.idunn.no/?siteNodeId=876970&languageId=1

Kress, G. (1996). Before Writing - Rethinking the Paths to Literacy. Routhledge

Vygotsky, L.S. (1982). Skriftsprogets forhistorie. I: L.S. Vygotsky et al: Om barnets psykiske udvikling. København: Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busk

 

Skriv en kommentar

Se alle blogs

Tidlig literacy 3: Skrift & tegn i indretning og krea

En vigtig del af børns veje ind i literacy er deres tidlige erfaringer med bogstaver. Det forholder sig naturligvis sådan, fordi erfaringer med alfabetets bogstaver er en vigtig del af børnenes veje ind i læsning og skrivning.

I mange dagtilbud hænger der forskellige former for alfabeter på væggene, men der er mange andre måder at have bogstaverne repræsenteret i sit hjem eller i dagtilbuddet. Find inspiration i dette blogindlæg.

Boost dit barns læselyst!

Dette indlæg handler om, hvad du som forælder kan gøre for at booste dit barns lyst til at tage vejen ind i læsningens og skrivningens verden, når...