Tidlig literacy 2: Skrift & tegn i leg

En vigtig del af børn tidlige literacy erfaringer er deres oplevelser med, at skrift bærer en betydning, og at den kan bruges til forskellige ting. Børn udforsker i høj grad forskellige genstandes muligheder gennem leg - dette gælder også for skrift, tegn og symboler. Det er derfor en god ide at gøre det nemt for børn at integrere forskellige former for skrift, tegn og symboler i deres indbyrdes leg. 

Få konkret inspiration til, hvordan du kan gøre det i dette blogindlæg.

Tidlig literacy 3: Skrift & tegn i indretning og krea

En vigtig del af børns veje ind i literacy er deres tidlige erfaringer med bogstaver. Det forholder sig naturligvis sådan, fordi erfaringer med alfabetets bogstaver er en vigtig del af børnenes veje ind i læsning og skrivning.

I mange dagtilbud hænger der forskellige former for alfabeter på væggene, men der er mange andre måder at have bogstaverne repræsenteret i sit hjem eller i dagtilbuddet. Find inspiration i dette blogindlæg.

Er der literacy i børnetegninger?

Hvorfor begynder børn egentlig at tegne, og kan de første mærker på papiret - krusedullerne og de senere illustrationer af figurer og hverdagssituationer - sættes i forbindelse med tidlige erfaringer med skriftsprog?

I dette blogindlæg dykker vi ned i kreativitetens sproglige dimensioner, med særlig fokus på børns tegninger.

Sprogkulturer

Det er vigtigt, at vi anerkender og accepterer forskelligheden i de sprogkulturer, der er i familier. Det vil aldrig være muligt - eller ønskeligt, at vi alle sammen taler og agerer ens. Tager vi “sprogudviklings-brillerne” på, er der dog en række områder i forhold til sprogkulturer, der er værd at være opmærksom på i forbindelse med børns sproglige udvikling.

I dette blogindlæg vil vi se på, hvordan forskellige faktorer i familiens sprogkultur kan have betydning for barnets sproglige udvikling.

Sprogets lyde 1: Rim og remser

Sproglyde er de lyde, som vi mennesker producerer og sætter sammen på forskellige måder for at danne ord og sætninger. 

Denne blog-serie tager dig med ind i sproglydenes forunderlige verden og giver dig viden og inspiration til understøttelse af børns opmærksomhed på sproglyde i hverdagen.

Vi hører ofte, at det “er godt for sproget” at lave aktiviteter med rim, remser og sange, men hvorfor er det egentlig, at det forholder sig sådan? Det spørgsmål forfølger vi i dette blogindlæg, hvor vi ser nærmere på sammenhængen mellem rim, remser samt sanglege og børns opmærksomhed på sprogets lyde.

Sprogets lyde 2: Hørelse & sproglyde

Sproglyde er de lyde, vi mennesker sætter sammen og bruger til at danne ord og sætninger. Når det lille barn udvikler evnen til at skelne og udtale forskellige sproglyde, kræver det, at barnet faktisk kan høre de forskellige sproglyde, der bruges i omgivelserne. Derfor sætter vi i dette blogindlæg fokus på hørelsen og dens betydning for børns sproglige udvikling.